ProdukterKontaktLadda ner

 


Hårdvaruutveckling är en nödvändig del av vår verksamhet.

Många PLC, speciellt äldre varianter, behöver någon form av signalomvandlare.

Signalomvandlare
Vi har utvecklat signalomvandlare som är hårt knutna till specifika system, t ex inbyggda RS232/485 konverterare, termineringskort, signalformare etc. Bland våra minsta hårdvaruprodukter finns PDL Pulse Adder, som samplar pulser och summerar dessa från en eller flera ingångar, och levererar dessa pulser på en opto-isolerad utgång med 10 ms fyrkantvåg. Detta är användbart när PLC inte kan sampla kortare intervall, eller där flera sensorer är inblandade (t ex två flödesmätare för olika områden).

Ventilstyrning
Vi har utvecklat en ventilstyrningsutrustning inriktad på Danfoss hydrauliska tryckreduceringsventiler.

Mikroprocessor/DIN-skenemonterad utrustning
Flertalet av lösningarna är små, MPU-baserade och inkapslade för DIN-skene montage. Som processor används PIC eller Atmel MPU.

Linuxplattform
Vi har också varit delaktiga i Linuxplattformbaserade projekt med både full Linux och uCLinux (ColdFire), specifikt anpassning mot periferiutrustning (bussystem typ M-bus och RS-485).

Gå till download area

Referensobjekt

Exempel på kunder som använder våra drivrutiner

● Arla
● Arlanda flygplats
● Astra
● Cloetta
● Huddinge sjukhus
● Hyresbostäder i
Norrköping
● Kanthal
● Kristianstads kommun
● Kungälvs kommun
● NNP
● Ryhovs länssjukhus
● Scan (Swedish Meat)
● SJ
● Specialfastigheter
● Södertörns högskola
● Volvo personvagnar
● Västerås kommun
● Västerås stad