ProdukterKontaktLadda ner

 


PRV DDE I/O Server
PRV DDE I/O Server gör det enkelt för Windows program (SCADA system) att komma åt data från PRV1/PRV2 och EKL-X DUCar via standard DDE eller FastDDE.

PRV DDE I/O Server finns för Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/2003. Det gör det enkelt för Windows program (SCADA system) att komma åt data från PRV1/PRV2 och EKL-X DUCar genom Siemens Landis & Staefa PRV terminal protokoll.

Pris och tillgänglighet
Hela paketet med dokumentation finns på vår download sida.
PRV DDE I/O Server går i 30 minuters demoläge med full funktionalitet om ingen licens finns. Därefter måste PRV DDE I/O Server startas om.

Kontakta TroSoft för leverans av license och prisuppgift.

Funktioner
Kommunicerar med enskilda PRV direkt genom PCn's serieport.

Kommunicerar med flera PRVs över seriell RS-422/485 via multidrop noder från KK-Systems. Upp till 4 DUCar per PC port. Visonik SDLC protokollet kan inte användas.

Kommunicerar med flera PRV via TCP/IP genom terminal servrar över Ethernet (NetController, PortServer etc). Direkt via Window Sockets utan COM-portsemulator eller -redirector.

Kommunikationshastighet upp till 38,4 kbps med en maximal kabellängd av 1200 m via multidropnoder. Olika överföringshastighet kan användas till olika PRV på samma buss.

Avprovad mot Siemens Landis & Staefa EKL-X, PRV1 och PRV2. Detta är DUCarna i ett Visonik system.

Minimerar trafiken genom dynamisskt upprättade pollistor.

Gå till download area

Referensobjekt

Exempel på kunder som använder våra drivrutiner

● Arla
● Arlanda flygplats
● Astra
● Cloetta
● Huddinge sjukhus
● Hyresbostäder i
Norrköping
● Kanthal
● Kristianstads kommun
● Kungälvs kommun
● NNP
● Ryhovs länssjukhus
● Scan (Swedish Meat)
● SJ
● Specialfastigheter
● Södertörns högskola
● Volvo personvagnar
● Västerås kommun
● Västerås stad

  Stödjer flera topics med olika DUC typer och olika överföringshastighet, dvs både PRV1, PRV2 och EKL-X kan existera på samma buss.
Kommunikationen har en egen status flagga för varje DUC.

Statistik för varje DUC.

Kommunicerar med flera DDE klienter samtidigt och kan samexistera med andra DDE servrar, t ex kan Wonderware InTouch, Intellution iFix, CiT Citect, TAC Vista, Excel och flera DDE klienter hämta data samtidigt ur PRV DDE I/O Server.

Stöd för det utomordentligt snabba FastDDE protokollet med Wonderware InTouch.

Flera datorer kan ansluta sig mot PRV DDE I/O Server via Wonderware industristandard NetDDE, som medföljer Windows.

Transparent mode via en separat 32-bitars applikation (PRVView). Denna finns att ladda hem utan kostnad. Den gör det enkelt att revidera tidkataloger etc.

Oftast behöver inga ändringar eller uppdateringar i ett befintligt system göras. För att få händelseuppdaterad DUC behöver endast fyra programrader adderas till TSK252 och TSK253.

Händelseuppdaterad cache gör responstiden kort.

Prestanda
Minimum pollintervall på 55 millisekunder för Windows 95 / Windows 98, 10 millisekunder för Windows NT/2000. Maximum av 55000+ händelser per timme för en enskild PRV2. Multidrop har bättre händelseprestanda, men är långsammare vid ren pollning. Bäst prestanda fås alltid med en TCP/IP eller direktanslutna PRV.

En PRV2 leverar ca 10 nya värden per sekund. En belastad EKL-X levererar ca 2 nya värden per sekund. Används endast händelseuppdatering är uppdateringstiden för en full flödesbild (5-40 värden) ungefär 50 ms under förutsättning att cachen är uppdaterad, vilket brukar vara fallet.

Maximum 32 direktanslutna DUCar (COM1-COM32).
Med TCP/IP finns ingen begränsning av antalet terminalservrar, dock finns en praktisk gräns på ungefär 64 DUCar per PC.

Alla punktparametrar som erhållas genom terminalporten kan också läsas och skrivas, i de fall de är skrivbara.